Sports

Kādi ir finanšu pārvaldnieka pienākumi

Finanšu pārvaldība attiecas uz aktīvu iegādi, finansēšanu un pārvaldību. Šis lēmumu pieņemšanas process ir ļoti detalizēts un tam jābūt finanšu pārvaldnieka pārziņā, lai analizētu ārējos un iekšējos tirgus mainīgos, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību normālu attīstību.

Finanšu vadītāju lomu lēmumu pieņemšanas procesā var iedalīt četrās galvenajās jomās:

Ieguldījumi

Investīciju jomā finanšu vadītājs ir atbildīgs par uzņēmuma optimālā lieluma noteikšanu. Šajā sakarā ir svarīgi veikt tirgus pētījumu un skaidri noteikt mērķus, kas uzņēmumam ir jāsasniedz. Ir svarīgi pareizi izpētīt pieprasījumu, tehnoloģijas un iekārtas, finansēšanas metodes un pieejamos cilvēkresursus. Otrkārt, viņam ir jāanalizē, vai resursi pielāgojas uzņēmuma vēlamajam optimālajam izmēram. Ja tas tā nav, ir jānosaka, kāda veida aktīvi uzņēmumam ir jāiegādājas, jāpārdod vai jāatbrīvojas, lai panāktu efektīvu pārvaldību (kviklån trods rki).

Finansējums

Finansēšanas stratēģijas noteikšana ir svarīga uzņēmuma nepārtrauktībai ilgtermiņā. Piekļuve finansējumam ir cieši saistīta ar pastāvīgu kapitāla pieplūdumu, jo ietaupījumu rezerve neļaus operācijām turpināties daudz ilgāk, neveicot likviditāti. Finanšu vadītājam jānosaka vairāki finansēšanas stratēģijas aspekti. Piemēram, jāizpēta avotus, kas vēlas piedāvāt kredītu organizācijai, un jānosaka labākās darbību finansēšanas iespējas. Finanšu vadītājs var arī izstrādāt jauktu finansēšanas stratēģiju efektīvai finanšu vadībai, ko sauc par uzņēmuma finansējuma kombināciju. Dažreiz uzņēmums var gūt labumu no īstermiņa un ilgtermiņa finansējuma kombinācijas, lai sasniegtu ieguldījumu un finanšu stratēģijas mērķus.

Aktīvu pārvaldīšana

Aktīvu pārvaldīšana ir viens no galvenajiem aspektiem, kas uzņēmumam ir adekvāti jāpilda kā daļu no saviem pienākumiem, lai sasniegtu izvirzītos vai izaugsmes mērķus. Citiem vārdiem sakot, finanšu vadītājam ir jānosaka un jānodrošina, ka esošos aktīvus pārvalda visefektīvākajā veidā. Parasti šim vadītājam ir jāpiešķir prioritāte pašreizējai aktīvu pārvaldībai pirms pamatlīdzekļu pārvaldības. Apgrozāmie līdzekļi ir tie, kas tuvākajā nākotnē stāsies spēkā, piemēram, debitoru parādi vai krājumi. Turpretī pamatlīdzekļiem trūkst likviditātes, jo tie ir vajadzīgi pastāvīgām darbībām. Tas attiecas uz birojiem, noliktavām, mašīnām, transportlīdzekļiem utt.

Dividenžu politika

Viens no svarīgākajiem finanšu lēmumiem, kas finanšu vadītājam jāveic, ir saistīts ar uzņēmuma dividenžu politiku. Tas attiecas uz to, cik lielu daļu no uzņēmuma peļņas izmaksā akcionāriem. Konkrēti, ir jānosaka, vai ģenerētie ieņēmumi tiks reinvestēti uzņēmumā, lai uzlabotu darbību vai arī tie tiks sadalīti starp akcionāriem. Šajā ziņā ir iespējams arī izvēlēties jauktu politiku, sadalīt akcionāru daļu un pārējo ieguldīt uzņēmumā. Tomēr, ja izmaksātās dividendes ir pārāk augstas, uzņēmumam var rasties ierobežojumi, lai paplašinātu vai uzlabotu savu darbību pārvaldību. Ir svarīgi apsvērt, ka, lai būtu iespējamas ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas, ir vajadzīgi īstermiņa reinvestīcijas (lån hurtig udbetaling).

Finanšu pārvaldnieka pienākumi nav vienkārši. To var redzēt arī no pāris apskatītajiem aspektiem. Ir vēl daudz citu lietu, kas nāk tam visam klāt un var teikt, ka katra diena šādā profesijā ir vairāk vai mazāk neprognozējama. Speciālists var tikai pēc iespējas labāk sagatavoties dažādām iespējām un pavērsieniem vienā vai otrā tirgū un atkarībā arī no paša uzņēmuma. Tāpat arī ir svarīgi, lai katrs atrastu pareizo pieeju un spētu pārvarēt izaicinošas situācijas. Ir skaidrs, ka mūsdienu ekonomika u.c. faktori ir pavisam savādāki nekā pagājušajā gadsimtā u.c. Pašu labāko pieredzi ir iespējams gūt tikai ar laiku, līdz ar to ir finanšu pārvaldnieki noteikti aktīvi piedalās dažādos projektos vai kursos, lai papildinātu zināšanas un efektīvi risinātu dažādas problēmas. Vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka katram ir jādarbojas likuma ietvaros. Ir skaidrs, ka finanšu pārvaldniekiem darba netrūkst.